Trong quá trình Khách Hàng giao dịch tại website/ứng dụng (sau đây gọi là “Nền Tảng”) của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh có thể thu thập một số thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng theo các điều khoản dưới đây:

1. Phạm vi thông tin thu thập:

1.1 Để đặt hàng tại Nền Tảng (tạo đơn hàng, để lại bình luận đánh giá, liên hệ với chúng tôi...), Quý Khách Hàng có thể sẽ được yêu cầu để lại thông tin cho chúng tôi, bao gồm: Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ, vị trí hiện tại và thông tin cá nhân khác cần thiết tại từng thời điểm (“Thông tin cá nhân”). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin Khách Hàng cung cấp là không chính xác.

1.2 Nền Tảng cũng có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang Quý Khách Hàng xem, số links (liên kết) mà Khách Hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) mà Khách Hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào Nền Tảng, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2. Mục đích sử dụng thông tin: Các thông tin mà Nền Tảng thu thập của Khách Hàng sẽ được sử dụng trong phạm vi sau:

2.1 Xử lý đơn hàng: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc hủy đơn hàng (nếu có).

2.2 Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mại của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh.

2.3 Gửi thông tin về bảo hành sản phẩm.

2.4 Giải quyết khiếu nại.

2.5 Thông tin về việc trao thưởng cho Khách Hàng khi trúng thưởng.

2.6 Gửi thông tin cho công ty tài chính để tiếp nhận, thẩm định & duyệt hồ sơ trả góp và các thông tin chung qua email cho khách hàng.

2.7 Các khảo sát để chăm sóc Khách Hàng tốt hơn.

2.8 Xác nhận các thông tin về kỹ thuật và bảo mật thông tin Khách Hàng.

2.9 Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

2.10 Giúp chỉ đường từ vị trí của Khách Hàng đến cửa hàng gần nhất.

2.11 Hỗ trợ việc giám sát, điều hướng hoạt động đi giao hàng của nhân viên và cung cấp thông tin vị trí của nhân viên giao hàng tới Khách Hàng. Giúp đảm bảo nhân viên đã tới đúng nơi để giao hàng.

2.12 Mục đích hợp lý khác nhằm phục vụ Khách Hàng tốt hơn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật, lưu trữ trên máy chủ của Nền Tảng.

4. Các bên có thể tiếp cận Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng:

Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách này và chỉ được chia sẻ cho các Bên dưới đây nhằm phục vụ các mục đích nêu tại mục 2:

4.1 Các đối tác giao hàng, viễn thông, cung cấp dịch vụ tin nhắn qua internet, đối tác là công ty tài chính v.v mà Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh hợp tác tại từng thời điểm nhằm thực hiện các công việc theo phạm vi nêu tại mục 2; và/hoặc

4.2 Các bên thứ ba khác nếu được sự đồng ý của Quý Khách Hàng tại từng thời điểm.

5. Cách thức xử lý Thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của Khách Hàng được thu thập thông qua hoạt động của Khách Hàng trên Nền Tảng sẽ được lưu trữ tại hệ thống của bên thứ ba và bảo đảm an toàn dưới sự quản lý của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh

6. Quyền của Khách Hàng đối với Thông tin cá nhân: Khách Hàng có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật đối với Thông tin cá nhân của mình.

6.1 Khách Hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa Thông tin cá nhân bằng các hình thức sau:

a. Đăng nhập vào trang quản lý thông tin Khách Hàng, tự chỉnh sửa lại hoặc xóa thông tin của Khách Hàng.

b. Gọi điện thoại đến tổng đài 0218-3854057: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh sẽ hỗ trợ điều chỉnh thông tin hoặc tiến hành xóa thông tin nếu có cơ sở xác định thông tin cá nhân mà Khách Hàng cung cấp hoặc yêu cầu chỉnh sửa/xóa là chính xác.

c. Để lại bình luận hoặc gửi góp ý trực tiếp từ Nền Tảng, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh kiểm tra thông tin và liên lạc lại với Quý Khách Hàng để xác nhận thông tin và chỉnh sửa/xóa thông tin Khách Hàng khi các thông tin đã được xác minh đầy đủ và chính xác.

6.2 Ngoài việc thực hiện các quyền đối với Thông tin cá nhân đã được thiết lập sẵn tại Nền Tảng như nêu tại mục 6.1, đối với các quyền khác, Khách Hàng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến email để nêu rõ cụ thể yêu cầu. Sau khi nhận được yêu cầu của Khách Hàng, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh thông báo cho Khách Hàng cân nhắc trước các hạn chế, hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra nếu thực hiện theo các yêu cầu của Khách Hàng trước khi thực hiện yêu cầu đó. Email tiếp nhận yêu cầu: tamoanhco.ltd@gmail.com

7. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi xử lý Thông tin cá nhân:

7.1 Hậu quả: Thông tin cá nhân bị tiết lộ cho các chủ thể khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng; hoặc bên thứ ba có thể tiếp cận Thông tin cá nhân và sử dụng vào mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng.

7.2 Thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra: mất tài sản; hoặc danh dự, uy tín của Khách hàng bị xâm phạm.

7.3 Hậu quả, thiệt hại khác mà Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh không thể lường trước được do các nguyên nhân khách quan.

8. Điều khoản chung:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tám Oanh  có quyền chỉnh sửa, cập nhật Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản cập nhật sẽ được công bố trên Nền Tảng và sẽ được ghi ngày để Khách Hàng nhận biết được bản mới nhất.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)