1. Quy định hoàn  tiền

Lệ phí hoàn trả: phí hoàn trả sẽ hoàn toàn do Công tý TNHH TM&DV Tám Oanh chi trả hoàn toàn nếu lỗi đó thuộc về công ty.

Hình thức hoàn trả: Sẽ đổi mới sản phẩm cho khách hàng, trường hợp không còn sản phẩm hàng hóa đó trong kho, công ty cam kết hoàn trả 100% phí mà khách hàng đã thanh toán cho chúng tôi thông qua các hình thức như: tiền mặt tại công ty hoặc chuyển khoản cho khách hàng. Thời gian hoàn lại trong vòng 10 ngày làm việc.

2. Điều kiện áp dụng 

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Công tý TNHH TM&DV Tám Oanh đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Công tý TNHH TM&DV Tám Oanh Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

Công tý TNHH TM&DV Tám Oanh Đảm bảo là một dịch vụ cung cấp bởi Công tý TNHH TM&DV Tám Oanh, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên chính quyền địa phương có liên quan nhờ hỗ trợ họ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Công tý TNHH TM&DV Tám Oanh đảm bảo.

3. Điều kiện trả hàng hoàn tiền

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
• Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
• Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);

4. Hoàn tiền cho Hàng trả lại 

Công tý TNHH TM&DV Tám Oanh sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Công tý TNHH TM&DV Tám Oanh xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Trong trường hợp Người mua không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước, Công tý TNHH TM&DV Tám Oanh sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua mà không thông báo gì thêm. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Người mua.

Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

Người mua đồng ý bồi thường và giữ cho Công tý TNHH TM&DV Tám Oanh không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của Công tý TNHH TM&DV Tám Oanh theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)